Hướng dẫn chi tiết cách lập bảng lương mới nhất cho doanh nghiệp

Hướng dẫn chi tiết cách lập bảng lương mới nhất cho doanh nghiệp

[a1]

Lập bảng lương là một khâu không thể thiếu trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Và bộ phận kế toán cũng phải hết sức cẩn thận với những con số, đảm bảo tính lương chính xác, tuân thủ luật thuế và luật Kế toán. Trong bài viết này, Bizweb sẽ giới thiệu hướng dẫn từng bước chính xác nhất cách tạo bảng lương mới nhất cho doanh nghiệp.

  1. Dựa trên bảng lương

Hợp đồng lao động, bảng chấm công, xác nhận sản phẩm, công việc hoàn thành, tạm ứng lương, quy chế lương thưởng của doanh nghiệp …

  1. Cách lập bảng lương theo mẫu bảng lương mới nhất

Bước 1: Cần tập hợp đầy đủ hồ sơ về tiền lương, đó là các căn cứ như hợp đồng lao động, bảng chấm công, quy chế trả lương… mà bạn đã liệt kê ở mục 1.

Bước 2: Tiếp theo, bạn sẽ xem kỹ nội dung của các cột trong bảng lương cũng như nội dung trong bảng, đảm bảo chúng ta đã hiểu đủ các khái niệm cơ bản. (Ví dụ: Lương cơ bản là gì? Trách nhiệm pháp lý là gì …)

cách chuẩn bị bảng lương mới nhất 2016

Bảng lương mới nhất

Bước 3: Cập nhật các quy định mới nhất về thông số tính lương. Ví dụ quy định về mức lương cơ bản, tỷ lệ trích theo lương …

Chính sách tăng lương tối thiểu vùng 12,4%

Năm 2015, Chính phủ đã thông qua Nghị định 122/2015 / NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1-1-2016 về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động quy định từ ngày 1-1-2016 là mức lương tối thiểu. tỷ lệ tăng dân tộc thiểu số bình quân là 12,4%. Cụ thể, 4 vùng sẽ có mức lương mới như sau: Vùng I: 3.500.000 đồng / tháng; Vùng II: 3.100.000 đồng / tháng; Vùng III: 2.700.000 đồng / tháng; Vùng IV: 2.400.000 đồng / tháng.

Nghị định 122/2015 / NĐ-CP cũng nêu rõ: Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu theo quy định của địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định cho địa bàn đó. ở đó.

Lương tối thiểu

Mức lương cơ sở năm 2016 được chia thành 02 kỳ:

Đợt 1: từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 30/4/2016

– Doanh nghiệp vẫn áp dụng mức lương cơ sở hiện hành là 1.150.000 đồng / tháng.

– Đồng thời, vẫn áp dụng tăng 8% lương hưu, phụ cấp ưu đãi người có công và lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có thu nhập thấp, có hệ số lương từ 2,34 trở xuống theo Nghị quyết 78. / 2014 / QH13.

Đợt 2: từ 01/05/2016 trở đi

Áp dụng mức lương cơ sở mới 1.210.000 đồng / tháng (tăng khoảng 5%) đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Đồng thời, đảm bảo thu nhập của các đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống không giảm so với hiện nay; Riêng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công tiếp tục tăng 8% như thực hiện năm 2015.

Căn cứ Nghị quyết 99/2015 / QH13 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

  • Thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội.

Trong nội dung Nghị định 115/2015 / NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động có ghi: “Từ ngày 01/01 Năm 2016 đến ngày 31/12/2017, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật lao động được quy định trong hợp đồng lao động ”.

Theo quy định trên thì tiền lương sẽ được quy định rõ ràng bao gồm cả các khoản phụ cấp khác. Quy định này giúp người lao động có nhiều quyền lợi hơn khi hưởng lương hưu cũng như chế độ tai nạn lao động, thai sản …

Nghị định 115/2015 / NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016.

Bước 4: Điền dữ liệu vào các cột tính lương

Cột 1: Lương chính hoặc lương cơ bản

Bạn lấy dữ liệu từ Hợp đồng lao động hoặc bản mô tả công việc để đưa vào đây. Mức lương này không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, đối với lao động thử việc ít nhất phải nhận 85% mức lương chính thức.

Cột 2: Lợi ích

Bạn lấy số liệu về khoản phụ cấp này trên hợp đồng lao động. Trường hợp hợp đồng lao động không quy định cụ thể mức phụ cấp mà người lao động được hưởng thì bạn lấy trong quy chế tiền lương, tiền thưởng hoặc quy chế chi tiêu nội bộ của công ty.

Lưu ý khi tính phụ cấp

+ Phụ cấp trách nhiệm: Trước năm 2016, khoản phụ cấp này không được tính vào lương đóng bảo hiểm bắt buộc. Nhưng từ năm 2016 sẽ được cộng vào tiền lương để đóng bảo hiểm bắt buộc. Khoản trợ cấp này sẽ được tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN. Đối tượng được hưởng phụ cấp trách nhiệm là ban giám đốc công ty, trưởng các phòng ban …

+ Phụ cấp ăn trưa: Khoản phụ cấp này không được cộng vào lương để đóng bảo hiểm. Với thuế TNCN, mức miễn thường tối đa là 680.000. Với thuế thu nhập doanh nghiệp, nó không bị hạn chế.

+ Phụ cấp điện thoại: Không phải cộng thêm để nộp BHBB và TNCN (Theo công văn số 5274 / TCT-TNCN ngày 09/12/2015). Trong thuế thu nhập doanh nghiệp cũng không có quy định về chi tiêu. Do đó, doanh nghiệp được tự do định mức chi cho khoản phụ cấp này.

+ Tiền xăng xe: có doanh nghiệp sẽ gọi với tên khác là phụ cấp đi lại: Không phải cộng thêm để trả BHBB. Được tính vào Thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN.

Cột 3: Hỗ trợ nhà ở

Khoản phụ cấp này cũng không được tính vào tiền lương đóng bảo hiểm. Khi tính thuế TNDN sẽ được tính vào CP được trừ theo quy định của công ty. Khi tính thuế TNCN, khoản hỗ trợ này sẽ phải chịu thuế. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 11 Thông tư 92/2015 / TT-BTC, thuế suất thuế TNCN đối với loại hỗ trợ này sẽ không quá 15% trên tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (không bao gồm tiền nhà, tiền điện, tiền nước và các dịch vụ kèm theo (nếu bất kì).

Cột 4: Tổng thu nhập

Là tổng số tiền mà người lao động được hưởng trong tháng.

Theo bảng tính mẫu ở trên:

Tổng thu nhập = lương chính + phụ cấp trách nhiệm + phụ cấp ăn trưa + phụ cấp điện thoại + xăng xe + hỗ trợ nhà ở.

Cột 5: Ngày làm việc thực tế

Là số ngày làm việc mà người lao động đã làm trong tháng. Bạn căn cứ vào bảng chấm công, tổng hợp số ngày làm việc để đưa vào đây.

Lưu ý: Theo quy định của bộ luật lao động, chúng tôi có những ngày nghỉ hưởng lương như sau:

Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch)
Tết âm lịch 05 ngày
Ngày Chiến thắng 1 ngày (30 tháng 4 dương lịch)
Ngày quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch)
Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch)
Giỗ tổ Hùng Vương 01 ngày (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

Lưu ý: Nếu những ngày nghỉ trên trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo.

Ngoài ra, người lao động được nghỉ việc riêng nhưng vẫn hưởng nguyên lương trong các trường hợp sau đây:

a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày;
b) Con lấy chồng: nghỉ 01 ngày;
c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ đẻ, vợ chồng, chồng vợ, vợ chồng, chồng con đẻ chết; vợ hoặc chồng chết; Con chết: nghỉ 03 ngày.

Cột 6: Cột tổng lương thực tế

Được xác định dựa trên cột tổng thu nhập so với số ngày làm việc thực tế.

Có 2 cách xác định tổng lương thực tế của người lao động. Doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong hai phương pháp này và cách tính này phải được quy định trong quy chế trả lương của doanh nghiệp.

Phương pháp 1:

Tiền lương thực tế = Tổng thu nhập / ngày lao động tiêu chuẩn của tháng X số ngày làm việc thực tế

Phương pháp 2:

Lương thực lĩnh = Tổng thu nhập / 26 X ngày làm việc thực tế

(Việc kinh doanh trong 26 hoặc 24 ngày là do doanh nghiệp yêu cầu)

Cột 7: Cột phí bảo hiểm

Theo quy định của Luật Bảo hiểm sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014 / QH13 và hướng dẫn mới nhất tại Thông tư số 59/2015 / TT-BLĐTBXH quy định mức lương và phụ cấp đóng BHXH.

Theo đó, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được quy định cụ thể như sau:

+ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương quy định tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 4 Thông tư 47/2015 / TT-BLĐTBXH.

+ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động.

Đặc biệt:

+ Các khoản phụ cấp lương phải đóng bảo hiểm bắt buộc như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên nghề; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; Các khoản phụ cấp, trợ cấp hấp dẫn có tính chất tương tự.

+ Các khoản phụ cấp, trợ cấp không cộng thêm để tham gia BHXH bắt buộc bao gồm các chế độ, quyền lợi khác như tiền thưởng, tiền thưởng sáng kiến; Bữa ăn giữa ca; trợ cấp tiền xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, tiền nuôi con; hỗ trợ người lao động có thân nhân chết, người lao động có thân nhân kết hôn, sinh nhật người lao động, trợ cấp cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác được ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11 Điều 4 của Nghị định 05/2015 / NĐ-CP.

=> Theo mẫu bảng lương trên thì năm công ty sẽ phải tham gia BHXH cho những người lao động ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên bằng Lương chính + Phụ cấp trách nhiệm.

Cột 8: Cột các khoản trích theo lương

cách chuẩn bị bảng lương mới nhất 2016

Khi người lao động tham gia bảo hiểm thì mức đóng bảo hiểm mới nhất năm được thực hiện theo Quyết định 959 / QĐ-BHXH như sau:

Cụ thể về cách lập các cột trích theo lương:

+ Cột BHXH = 8% X phí bảo hiểm

+ Cột BHYT = 1,5% X phí đã đóng

+ Cột bảo hiểm thất nghiệp = 1% X tiền lương đóng bảo hiểm.

Cột 9: Thuế thu nhập cá nhân

Sau khi đã tính được số thuế TNCN phải nộp cho từng người, vui lòng ghi vào đây.

Cột 10: Số tiền tạm ứng

Trong tháng có người lao động tạm ứng lương, kế toán phải theo dõi qua các chứng từ tạm ứng lương là giấy đề nghị tạm ứng, phiếu chi. Cuối tháng, kế toán cần đưa khoản tạm ứng của người lao động vào cột Tạm ứng để trừ khi xác định số tiền thực tế.

Cột 11: Số tiền thực tế

Là số tiền còn lại người lao động nhận được sau khi trừ các khoản giảm lương như bảo hiểm (cột cộng), thuế TNCN, tạm ứng (nếu có) …

Thực lĩnh = Cột tổng lương thực tế – Cột cộng (các khoản trích theo lương) – Thuế TNCN – Các khoản tạm ứng (nếu có)

Cột 12: Đã ký

Khi doanh nghiệp trả lương bằng tiền mặt, kế toán phải yêu cầu người lao động ký nhận thì chi phí lương mới được coi là hợp lệ, hợp lệ.

Trường hợp chuyển tiền qua ngân hàng cần có các chứng từ kèm theo như ủy nhiệm chi, giấy báo nợ, sổ phụ ngân hàng.

Hi vọng với bảng lương mới nhất này các doanh nghiệp. Chủ cửa hàng sẽ dễ dàng quản lý lương cho doanh nghiệp của mình. Đối với các bạn đang học kế toán, hay đang thực tập kế toán tại các doanh nghiệp cũng có thể xem đây là tài liệu hữu ích dành cho mình.

[a2]

Tham khảo: sapo.vn, internet

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.