7 kỹ năng mềm cần thiết của nhà lãnh đạo tài ba

7 kỹ năng mềm cần thiết của nhà lãnh đạo tài ba

[a1]

Hãy xem bạn đã đủ tố chất để trở thành một nhà lãnh đạo tiêu chuẩn chưa?

1. Kỹ năng giao tiếp: Giao tiếp là một phần quan trọng của cuộc sống và có mặt trong mọi tình huống. Khi nghĩ về nó, bạn sẽ nhận thấy rằng hầu hết mọi thứ bạn làm đều yêu cầu cải thiện khả năng giao tiếp. Đặc biệt, để kinh doanh hiệu quả, bạn cần có kỹ năng giao tiếp tốt. Chìa khóa là biết cách kết nối hiệu quả tầm nhìn với niềm đam mê và niềm tin của bạn

2. Kỹ năng đàm phán: Hầu hết mọi người đàm phán một cách không chính thức trong cuộc sống hàng ngày mà không nhận ra điều đó. Và đàm phán chính thức là một kỹ năng có thể học được qua kinh nghiệm và thực hành. Những người đàm phán có xu hướng thông minh hơn những người hiếm khi đàm phán (cả chính thức và không chính thức). Những người có kinh nghiệm biết nên nói gì, khi nào nên và không nên, hoặc khi nào nên nhượng bộ hay không. Chìa khóa ở đây là bạn phải biết cách phát triển thương lượng cùng có lợi cho tất cả mọi người tham gia, nhưng đồng thời xác định rằng bạn cũng muốn đạt được kết quả tốt nhất cho mình.

Thủ lĩnh

3. Lập kế hoạch chiến lược: Hoạch định chiến lược là một hoạt động kinh doanh rất quan trọng. Đây là quá trình xác định chiến lược hoặc hướng đi của công ty bạn và quyết định việc phân bổ vốn và nhân viên của bạn. Chìa khóa ở đây là biết cách dự báo khả năng tồn tại của công ty bạn trong 3 đến 5 năm tới với một kế hoạch kinh doanh chi tiết.

4. Kỹ năng lãnh đạo: Lãnh đạo là một kỹ năng quản lý quan trọng thể hiện khả năng thúc đẩy một nhóm người hướng tới một mục tiêu chung. Nó còn thể hiện ở khả năng chịu trách nhiệm, hình thành và thúc đẩy nhóm. Chìa khóa ở đây là biết cách tạo ra các mối quan hệ và ảnh hưởng lâu dài với khách hàng tiềm năng, khách hàng, gia đình, nhân viên và nhà đầu tư.

5. Kỹ năng phân tích: Môi trường làm việc hiện nay ngày càng trở nên công nghệ tiên tiến và phức tạp hơn. Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ như hiện nay, nhu cầu tư duy phân tích cũng cao hơn. Tư duy phân tích là khả năng tiếp cận khách quan tình hình kinh doanh của công ty bạn để quyết định bạn sẽ ở đâu trong tương lai và phải làm gì để thu hẹp khoảng cách giữa tăng trưởng hiện tại và tương lai. Chìa khóa ở đây là biết cách thu thập, xem xét và đánh giá dữ liệu cần thiết để xây dựng các lập luận thuyết phục.

Thủ lĩnh

6. Kỹ năng quản lý dòng tiền: Dòng tiền thường được coi là mối quan tâm nhất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo nghĩa đơn giản nhất, dòng tiền là dòng tiền ra vào doanh nghiệp. Dòng tiền là yếu tố quyết định sự phát triển của doanh nghiệp, là chỉ tiêu hàng đầu thể hiện sự lành mạnh của doanh nghiệp. Các tác động của dòng tiền là thực tế, tức thời và được quản lý kém. Điều cốt yếu là biết cách điều phối, bảo vệ và kiểm soát dòng tiền.

7. Kỹ năng quản lý tài chính: Hoạt động tài chính là việc áp dụng một tập hợp các kỹ thuật mà các cá nhân và doanh nghiệp sử dụng để quản lý tiền của họ, đặc biệt là sự chênh lệch giữa thu nhập và chi tiêu và rủi ro liên quan đến khoản đầu tư của họ. Nhu cầu về ngân sách định kỳ và báo cáo tài chính là quan trọng nhất. Chìa khóa ở đây là cách diễn giải và phân tích báo cáo tài chính của bạn, để xác định các yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận của bạn.

[a2]

Tham khảo: sapo.vn, internet

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *